Powódź Bieruń

Aktualności

Opóźnienia w rozpoczęciu prac na wałach rz. Gostynki spowodowane brakiem skały płonnej

Opóźnienia w rozpoczęciu prac na wałach rz. Gostynki spowodowane brakiem skały płonnej

30 maja 2011

W związku z opóźnieniami w rozpoczęciu prac na wale rzeki Gostynki zwrócono się do wykonawcy robót (Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego z Warszawy) o wyjaśnienie powodów opóźnień oraz o przedstawienie zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji, a także technologii jej wykonania.
Plac budowy na wale rzeki został przekazany wykonawcy 25 stycznia 2011 r. 

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

29 maja 2011

Minął rok od powodzi, a  uszkodzone wały na rzece Wiśle i Gostynce do dnia dzisiejszego nie zostały w należyty sposób zabezpieczone.

Czy światu grożą kolejne anomalia pogodowe?

Czy światu grożą kolejne anomalia pogodowe?

27 maja 2011

Naukowcy oceniają, że dramatyczne zmiany klimatu, które doprowadziły między innymi do zeszłorocznych powodzi w Pakistanie czy tegorocznych w Queensland w Australii będą postępować jeśli temperatura na Ziemi będzie wzrastać.

Ruszają roboty na drogach zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź

Ruszają roboty na drogach zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź

26 maja 2011

Na portalu Bieruńskiego Urzędu Miejskiego zamieszczona została informacja o rozpoczęciu od czerwca prac związanych z odbudową i przebudową dróg, zniszczonych podczas zeszłorocznej powodzi.

Powodzianie skarżą grupowo

Powodzianie skarżą grupowo

23 maja 2011

Sąd w Krakowie uznał, że 17. powodzian może wspólnie domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

22 maja 2011

Minął rok od powodzi, a  uszkodzone wały na rzece Wiśle i Gostynce do dnia dzisiejszego nie zostały w należyty sposób zabezpieczone.

Fotorelacja z postępów prac na wale- po wizycie Premiera

Fotorelacja z postępów prac na wale- po wizycie Premiera

15 maja 2011

12 maja Premier Donald Tusk złożył wizytę w Bieruniu. Premier sprawdzał efektywność rządowej pomocy dla powodzian oraz postęp prac przy naprawie szkód i odbudowie zniszczonej infrastruktury hydrotechnicznej.

Premier w Bieruniu

Premier w Bieruniu

12 maja 2011

Premier Donald Tusk odwiedził 12 maja 2011 r. tereny Bierunia, które ucierpiały w ubiegłorocznej powodzi.

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook