Powódź Bieruń

Aktualności

Obszary narażone na podtopienia.

Obszary narażone na podtopienia.

07 marca 2011

Państwowy Instytut Geologiczny przygotował mapę terenów Polski, zagrożonych wiosennymi podtopieniami. Mapa obrazuje, gdzie do tej pory wystąpiły powodzie, oraz jaki obszar w tym roku może być narażony na zalanie.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

06 marca 2011

Wały uszkodzone w czasie majowej powodzi z 2010 r. nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone.

Zagrożona wypłata unijnych środków na odbudowę zniszczonej przez powódź infrastruktury

Zagrożona wypłata unijnych środków na odbudowę zniszczonej przez powódź infrastruktury

03 marca 2011

Grupa państw UE zablokowała wypłatę 105 mln euro dla Polski z Funduszu Solidarności na pokrycie szkód spowodowanych przez powodzie.

Szkody górnicze w Bieruniu

Szkody górnicze w Bieruniu

02 marca 2011

80 % terenów Bierunia znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej 2 kopalń (Kopalni Ziemowit i Piast).

Policjanci na Śląsku otrzymali nowy sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych

Policjanci na Śląsku otrzymali nowy sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych

02 marca 2011

Cztery łodzie, echosondy, skafandry, koła i kamizelki ratunkowe, nosze, bosaki, liny i inny niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych to nowy ekwipunek, jakim będzie dysponować oddział prewencji w Katowicach. Specjalistyczny sprzęt będzie wykorzystywany m.in. w akcjach przeciwpowodziowych.

Spotkanie władz miasta z Mieszkańcami Nowego Bierunia

Spotkanie władz miasta z Mieszkańcami Nowego Bierunia

02 marca 2011

23 lutego w świetlicy środowiskowej „Remiza" odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami Bierunia, którego tematem w przważającej części było zabezpieczenie Bierunia przed powodzią.

Fotorelacja z postępów prac na wałach

Fotorelacja z postępów prac na wałach

27 lutego 2011

Przypominamy, iż wały uszkodzone w czasie majowej powodzi z 2010 r. nie zostały jeszcze w należyty sposób zabezpieczone.

Kto będzie odpowiedzialny za wały?

Kto będzie odpowiedzialny za wały?

25 lutego 2011

Rząd zapowiada skupienie odpowiedzialności za wały przeciwpowodziowe. Dziś odpowiedzialność za te budowle hydrotechniczne jest wyjątkowo rozmyta. Jeszcze wiosną mają być gotowe projekty w tej sprawie, a premier zaapeluje do parlamentu, by zastosował szybką ścieżkę ustawodawczą do tych regulacji.

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook