Powódź Bieruń

Projekty

Stowarzyszenie „Atlantyda” oraz Stowarzyszenie „Porąbek” wspólnie zrealizowały dwie edycje projektu pn. „Oswajamy powódź” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektów było wyłonienie 13 osobowej grupy tzw. Lokalnych liderów, którzy wdrożyli wśród 222. bieruńskich rodzin Rodzinne Plany Powodziowe, tj. zasady postępowania na wypadek powodzi. Liderzy będą również czynnie wspomagać akcje ratownicze prowadzone przez odpowiednie służby w przypadku wystąpienia powodzi.

Niekorzystne usytuowanie Bierunia w sąsiedztwie 4 rzek (Wisła, Przemsza, Gostynka i przepływająca przez jego środek rzeka Mleczna), do tego potęgująca zagrożenie eksploatacja górnicza wskazują, iż wiele czynników będzie wpływać na sprawne zarządzanie ryzykiem powodziowym. Duże znaczenie na wypadek wystąpienia powodzi, będzie miała świadomość mieszkańców na temat zasad zachowania i postępowania przed i w czasie powodzi, co może w znaczny sposób zminimalizować straty jej wystąpienia w przyszłości.
Działania podejmowane przez samych mieszkańców, przygotowujące ich do powodzi będą miały kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia powodzi w ograniczeniu ewentualnego rozmiaru strat spowodowanych jej skutkami.

Szczegółowe informacje na temat projektów:

1.    Oswajamy powódź – I edycja
2.    Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu – II edycja

Projekty zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Opracował: Jarosław Mokry, Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

 

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwiec 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook