Powódź Bieruń

Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu

Podsumowanie projektu Kontynuujemy oswajanie powodzi w Bieruniu.

Projekt stanowił kontynuację zrealizowanej z dużym sukcesem I edycji projektu pn. „Oswajamy powódź”. Projekt „Oswajamy powódź” został wyróżniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Bronisława Komorowskiego, który wskazał go jako inicjatywę godną do naśladowania przez innych. Zobacz zadania zrealizowane w ramach I edycji projektu Tutaj
W sytuacjach kryzysowych traci się głowę. Najlepiej wtedy mieć gotowy, wcześniej przygotowany i przećwiczony plan postępowania, w którym każdy z członków rodziny ma wyznaczoną rolę i zadanie do wykonania. W ramach projektu zostały omówione i przećwiczone zasady postępowania na wypadek powodzi (indywidualnie, w poszczególnych gospodarstwach domowych uczestników projektu).
Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi.
W ramach projektu zrekrutowano grupę 150 rodzin (ok. 450 osób), z którymi Lokalni liderzy indywidualnie opracowywali, w formie Rodzinnego Planu Powodziowego, zasady postępowania na wypadek powodzi.
Każda z rodzin uczestnicząca w projekcie otrzymała Rodzinny Plan Powodziowy,  profesjonalną latarkę led, kalendarz ścienny oraz szczelnie zamykane woreczki, w których można przechowywać ważne dokumenty.
Została utworzona lista osób chorych i starszych, które wymagają ewakuacji w pierwszej kolejności na wypadek wystąpienia powodzi. Dane te zostaną przekazane odpowiednim służbom.
Lokalni liderzy zachęcali mieszkańców do przystępowania do sms - owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach realizowanego przez Urząd Miejski w Bieruniu.

W projekcie zrealizowano również następujące zadania:
1.    Cykl specjalistycznych szkoleń:
a.    Rola zapory Goczałkowickiej w ochronie przeciwpowodziowej Bierunia – Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Andrzeja Siudy, kierownika zapory Goczałkowickiej.
b.    Zrozumieć by pomagać, czyli co myślą o powodzi moi sąsiedzi – dr Jarosław Działek z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
c.    Rola służb burmistrza w zarządzaniu kryzysowym i ochronie przeciwpowodziowej oraz omówienie dróg i miejsc ewakuacji w czasie powodzi – Jarosław Jurzak, kierownik Zarządzania kryzysowego UM w Bieruniu.
2.    Wizyta Studyjna w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W trakcie tej wizyty liderzy zapoznali się z pracą poszczególnych działów Instytutu, a następnie uczestniczyli w wykładach, na których zaprezentowano szczegóły pracy Instytutu.


3.    Zorganizowano lekcje wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3, na których zostały opracowane wspólnie z dziećmi Rodzinne Plany Powodziowe oraz zaprezentowano film dokumentalny zrealizowany w ramach projektu.

4.    Nakręcono film dokumentalny zrealizowany przez Pana Wojciecha Wikarka, laureata wielu nagród festiwalowych.
W ww. produkcji filmowej szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż sami mieszkańcy podejmują szereg działań przygotowujących ich do powodzi. Jedną z nich jest realizowana w ramach projektu „Oswajamy powódź” inicjatywa, gdzie grupa tzw. Lokalnych liderów opracowuje z bieruńskimi rodzinami zasady postępowania na wypadek powodzi.
Film został zamieszczony w serwisie YouTube, co pozwala na dotarcie z jego treścią do szerokiego grona osób zagrożonych lub dotkniętych bezpośrednio skutkami powodzi.
Film został pokazany również dzieciom w szkole podstawowej nr 3 w Bieruniu.
Zobacz film. Ze względu na wielkość pliku film został podzielony na 2 części: Cz. 1., Cz. 2.
5.    Wydrukowano 870 szt. kalendarzy z podstawowymi informacjami potrzebnymi do opracowania Rodzinnego Planu Powodziowego. Kalendarze zostały rozdysponowane wśród rodzin zagrożonych powodzią. Zobacz wydany w ramach projektu kalendarz.
6.    Liderzy zostali wyposażeni w profesjonalne ubrania (obuwie gumowe, płaszcze przeciwdeszczowe, koszulki, opaski odblaskowe, rękawice), które będą wykorzystywane przez nich w czasie zagrożenia powodziowego. 

Planowane jest dalsze rozszerzenie zakresu projektu, poprzez odwiedzenie kolejnych rodzin z Rodzinnym Planem Powodziowym. Tego typu działania pozwolą zminimalizować skutki materialne i finansowe ewentualnej powodzi. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego grupa liderów będzie czynnie wspomagać w działaniach służby ratownicze oraz sztab zarządzania kryzysowego.
Projekt został ponownie zrealizowany w partnerstwie dwóch stowarzyszeń: "Porąbek" i "Atlantyda" ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Realizacja projektu trwała od 20 września do 30 grudnia 2014 r.

Projekt został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Opracował: Jarosław Mokry, Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook