Powódź Bieruń

Aktualności

Wymiana rur pod potokiem Goławieckim

26 listopada 2013
Wymiana rur pod potokiem Goławieckim

Od przeszło roku  Stowarzyszenie "Atlantyda" podejmuje działania, których celem jest doprowadzenie do  zmiany w projekcie modernizacji potoku Goławieckiego polegającej na  uwzględnieniu przez  inwestora,  tj. ŚZMiUW wymiany starych rur pod obwałowaniami tego cieku.

W związku z tym w dniu 25.11.2013r.  przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia w osobach Michała Kucz i Adama Rozmus spotkali się z Panią Jolantą Niesyto, Przewodniczącą Bieruńskiej Spółki Wodnej. Podczas spotkania omówiona  została problematyka tego zagadnienia. Zostaliśmy poinformowani, iż Bieruńska Spółka Wodna przeprowadziła uzgodnieniach ze ŚZMiUW Oddział Bieruń i uwagi Stowarzyszenia zostały uwzględnione. Wymienione zostaną rury w 6 przepustach, co ułatwi jednocześnie lepsze odprowadzenie wody z przedwala. Za inwestycję tą zapłaci Bieruńska Spółka Wodna, dzięki corocznie otrzymywanej dotacji z Urzędu Miejskiego na swoją działalność.

Materiał przygotowany przez Michała Kucza, Prezesa Stowarzyszenia "Atlantyda"

Podziękowania

Podziękowanie

28 czerwca 2013
Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i wspólną pracę przy zabezpieczeniu wału Gostyni w dniu 26.06.2013r. Podziękowania składam Henrykowi Morkisz, Henrykowi Saternus, Michałowi, Zbyszkowi Sokalskiemu, pracownikom firmy odbudowującej wał oraz szczególnie staroście Bernardowi Bednorz...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook