Powódź Bieruń

Aktualności

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w Bieruniu

27 marca 2011
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w Bieruniu

Dnia 22 marca 2011r. w Urzędzie Miasta w Bieruniu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej, której tematem wiodącym były sprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w aspekcie działalności górniczej na terenie Bierunia.

Ze strony Urzędu Miasta szczegółowo ukazano wpływ eksploatacji na powstawanie osiadań oraz prognozy zmian w ukształtowaniu terenu w wyniku dalszej działalności górniczej. Przedstawiciele kopalń Piast i Ziemowit omówili sposoby obecnej i planowanej regulacji stosunków wodnych. Potwierdzono modernizacje istniejących przepompowni przez zmianę sposobu zasilania energią elektryczną.
Jako jeden z wniosków wcześniejszych spotkań z mieszkańcami w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego było stworzenie programu ukazującego rozmiar zalania terenów w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. W związku z tym przedstawiciele firmy „Olbrycht – Malik” prezentowali komputerowy program do symulacji rozwoju fali powodziowej na przykładowym terenie (bez odniesienia do Bierunia).
W wyniku licznych zapytań i dyskusji ze strony radnych komisja stanęła na stanowisku zdecydowanego i bezzwłocznego egzekwowania obowiązków zakładów górniczych w usuwaniu skutków prowadzonej działalności oraz podjęcia natychmiastowych działań przez Burmistrza w tym zakresie. Ponadto wnioskowano o przedstawienie na najbliższej Sesji Rady Miejskiej sposobu realizacji dotychczasowych uchwał i wniosków komisji stałych w zakresie działań przeciwpowodziowych.

                                                                                          Adam Rozmus

                                                                         Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Podziękowania

PODZIĘKOWANIE DLA PANI WATOLY

29 lipca 2014
PANI MAŁGOSIU TO CO NAPISANO W GAZECIE TO OKROPNE OSKARŻENIA WOBEC PANI I PANA PODLESNEGO JA MYSLE INACZEJ I PEWNO DUZO LUDZI TEZ TAK MYSLI ZE TO CO PANI I PAN PODLESNY DLA NAS ZROBILI TO BYLA DUZA I BEZINTERESOWNA POMOC Z WASZEJ STRONY. PANI NIE MUSIALA NAM POMAGAC JAK WIELU INNYCH KTORZY TYLKO C...
RODZINA POSZKODOWANA W POWODZI

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook