Powódź Bieruń

Aktualności

Rada Ministrów przyjęła Program przciwpowodziowy dla górnej Wisły

11 sierpnia 2011
Rada Ministrów przyjęła Program przciwpowodziowy dla górnej Wisły

Rada Ministrów przyjęła wieloletni program przeciwpowodziowy dla górnej Wisły, który ma być realizowany w latach 2011-2030. Wartość wszystkich działań ujętych w programie to ponad 13 mld zł (w tym 3,6 mld zł z budżetu państwa).

Główne zainteresowanie mieszkańców Bierunia, dotyczy przede wszystkim wpisanej do Programu możliwości budowy polderu zalewowego w Bieruniu Bijasowicach.

Czy uważasz, że w Bieruniu w Bijasowicach powinien powstać polder zalewowy? Weź udział w sądzie.


„Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” objęte zostanie 36,5% województwa śląskiego. W grupie dużych aglomeracji miejskich (powyżej 100 tys. mieszkańców), które będą objęte programem, znalazły się takie miasta, jak: Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów i zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec. W ramach programu planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie Krakowa ponad 1,5 mld zł, Rzeszowa - 135 mln zł, Bielsko-Białej - 44 mln zł, Kielc - 37 mln zł, Katowic - 26 mln zł oraz 62 mln zł łącznie dla Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca.
Jak wyjaśnia kancelaria Rady Ministrów - wdrożenie działań przeciwpowodziowych ujętych w programie jest koniecznością. Szkody wyrządzone przez powodzie w ostatnich latach są olbrzymie, a straty wielomiliardowe. Ostatnia powódź w 2010 r. przyniosła zniszczenia obliczane na 4,7 mld zł, przy czym wartość ta odnosi się jedynie do strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego i infrastrukturze hydrologicznej.
Pełnomocnika rządu ds. programu, będzie wojewoda małopolski.
Program zostanie opublikowany do 14 dni od jego przyjęcia przez Radę Ministrów w dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej MSWiA.

Czytaj więcej informacji na stronach internetowych:

MSWIA oraz
Wojewody Śląskiego.

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook