Powódź Bieruń

Aktualności

Projekcja filmu pt. Powódź bezpieczniej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu

26 listopada 2013
Projekcja filmu pt. Powódź bezpieczniej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu

W dniu 26.11.2013 roku w szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu przy ul. Węglowej w ramach prowadzonego  projektu Oswajamy powódź zostało zorganizowane spotkanie z uczniami klas IV, V i VI.

Podczas spotkania został pokazany film Powodź-bezpiecznej. Podczas filmu dzieci mogły uzyskać wiele cennych informacji takich jak np. kto jest odpowiedzialny w
mieście i powiecie za  bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców, jakie służby udzialają pomocy w przepadku wystąpienia powodzi, jakim sprzętem te służby dysponują oraz najważniejsze, co należy zrobić przed i w trakcie powodzi aby zminimalizować straty wynikłe z powodu tego zagrożenia.  Po prezentacji ogłoszono wyniki konkursu plastycznego o tematyce powodziowej w którym udział wzieły dzieci klas V i VI.

Za najlepszą uznano pracę: Juli Sobańskiej, wyróżniono równieź prace Dominiki Haręża, Ameli Kantor, Aleksandry Kaczmarek i Angeliki Pala.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie nagrody natomiast wszystkie dzieci klas V i VI otrzymały Rodzinne Plany Powodziowe w formie kalendarza. Za najlepszą pracę i prace wyróżnione uczestniczki otrzymały nagrody książkowe.
W dalszej  częśći spotkania z uczniami  przeprowadzono pogadankę nawiązującą do tematyki  prezentowanego filmu, omawiając dodatkowe kwestie  takie jak  lokalizacja dróg ewakuacyjnych, punktu zbiórki, punkty ewakuacyjne, rolę i zadania poszczególnych służb ratowniczych, samopomoc sąsiedzką oraz czynności jakie należy zrobić przed i
wtrakcie wystąpienia powodz. Należy  zwrócić dużą uwagę na fakt, że  dzieci posiadają dużą wiedzę w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej, którą dodatkowo  poglębiły  podczas tego spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Atlantyda i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej Porąbek w Bieruniu.


W spotkaniu uczestniczyli Pan Michał Kucz oraz Eugeniusz Świerc.

Tekst opracował: Michał Kucz

 

Wydarzenie  dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zdjęcia

Podziękowania

Podziękowanie

18 stycznia 2011
Serdecznie dziękuję za stworzenie strony internetowej na temat naszego miasta. Dzięki temu, że jest tak dobrze zbudowana można się wiele dowiedzieć. Wcześnie o wielu rzeczach nie wiedziałem. Cieszę się bardzo, że strona powstała i polecam ją wśród znajomych.
Henryk z Bierunia.

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook