Powódź Bieruń

Aktualności

Projekcja filmu pt. Powódź bezpieczniej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu

26 listopada 2013
Projekcja filmu pt. Powódź bezpieczniej w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu

W dniu 26.11.2013 roku w szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu przy ul. Węglowej w ramach prowadzonego  projektu Oswajamy powódź zostało zorganizowane spotkanie z uczniami klas IV, V i VI.

Podczas spotkania został pokazany film Powodź-bezpiecznej. Podczas filmu dzieci mogły uzyskać wiele cennych informacji takich jak np. kto jest odpowiedzialny w
mieście i powiecie za  bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców, jakie służby udzialają pomocy w przepadku wystąpienia powodzi, jakim sprzętem te służby dysponują oraz najważniejsze, co należy zrobić przed i w trakcie powodzi aby zminimalizować straty wynikłe z powodu tego zagrożenia.  Po prezentacji ogłoszono wyniki konkursu plastycznego o tematyce powodziowej w którym udział wzieły dzieci klas V i VI.

Za najlepszą uznano pracę: Juli Sobańskiej, wyróżniono równieź prace Dominiki Haręża, Ameli Kantor, Aleksandry Kaczmarek i Angeliki Pala.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie nagrody natomiast wszystkie dzieci klas V i VI otrzymały Rodzinne Plany Powodziowe w formie kalendarza. Za najlepszą pracę i prace wyróżnione uczestniczki otrzymały nagrody książkowe.
W dalszej  częśći spotkania z uczniami  przeprowadzono pogadankę nawiązującą do tematyki  prezentowanego filmu, omawiając dodatkowe kwestie  takie jak  lokalizacja dróg ewakuacyjnych, punktu zbiórki, punkty ewakuacyjne, rolę i zadania poszczególnych służb ratowniczych, samopomoc sąsiedzką oraz czynności jakie należy zrobić przed i
wtrakcie wystąpienia powodz. Należy  zwrócić dużą uwagę na fakt, że  dzieci posiadają dużą wiedzę w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej, którą dodatkowo  poglębiły  podczas tego spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Atlantyda i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej Porąbek w Bieruniu.


W spotkaniu uczestniczyli Pan Michał Kucz oraz Eugeniusz Świerc.

Tekst opracował: Michał Kucz

 

Wydarzenie  dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zdjęcia

Podziękowania

Podziekowanie dla Malgosi Watoła

23 lipca 2014
Małgosiu, Ty wiesz i my wszyscy wiemy jak wiele zrobiłaś dla powodzian w roku 2010 dlatego z całego serca należą Ci sie szczere podziękowania za zaangażowanie, serce i bezkompromisowy styl w jakim prowadziłaś Komitet i w jaki świetny sposób nas zorganizowałaś. Nie przejmuj się słow...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook