Powódź Bieruń

Aktualności

Propozycja planu działania nowego stowarzyszenia

21 marca 2011
Propozycja planu działania nowego stowarzyszenia

Przedstawiamy Państwu propozycję planu pracy nowotworzonego Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia i miejscowości zagrożonych powodzią.
Prosimy o zapoznanie się z planem i przedstawianie ewentualnych uwag.

Plan pracy na 2011 rok:

1.    Wystosowanie pism do jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe z informacją o rozpoczęciu działalności przez stowarzyszenie.
Instytucje z którymi zamierzamy współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Bieruniu, to w szczególności: Urząd Miejski w Bieruniu, Starostwo Powiatowe w Bieruniu, sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kopalnia Piast i Ziemowit, Kompania Węglowa S.A. , itd.

2.    Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.

3.    Organizowanie i pośredniczenie w pomocy w zakresie prawno materialnym dla osób poszkodowanych przez powódź.

4.    Wystosowanie zapytań do instytucji szczebla krajowego i samorządowego dotyczących podjętych działań ze strony tych instytucji na rzecz ochrony Bierunia przed powodzią . Zapytania będą dotyczyć w szczególności:
a.    Realizowanych aktualnie zadań chroniących miasto przed powodzią,- za które podmiot odpowiada.
b.    Planowanych inwestycji dla poprawy/ rozbudowy urządzenia melioracji wodnej na terenie Bierunia,
c.    Budżetu na ochronę przed powodzią dla Bierunia.

5.    Kontynuowanie podjętych przez mieszkańców działań zobowiązujących władze (burmistrza, starosty oraz przewodniczących rad miasta i powiatu) do przedstawienia do dnia 30 kwietnia br. kompleksowego planu - ekspertyzy ochrony miasta Bierunia przed powodzią oraz prowadzenie kontroli w odpowiednich instytucjach.

6.    Udział stowarzyszenia w pracach na rzecz stworzenia planu ochrony przed powodzią - jako strony w postępowaniu.

7.    Nawiązanie współpracy z hydrologami i ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej.

8.    Działanie stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na ochronę przeciwpowodziową Bierunia (tj. środki unijne: na okres programowania 2007-2013, 2014-2020, środki krajowe- rezerwy, itp.)

9.    Monitoring postępów prac zabezpieczających Gminę Bieruń przed powodzią oraz informowanie mieszkańców o postępach prac za pośrednictwem serwisu internetowego www.powodzbierun.pl.

10.   Monitoring działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu odszkodowawczego przeciwko organom Skarbu Państwa, jednostkom samorządów terytorialnych (gmina, powiat, województwo).

11.    Kontynuacja działań Obywatelskiego Komitetu Powodziowego w Bieruniu związanych ze złożonym do tyskiej prokuratury doniesieniem z 13 września 2010 r. o niedopełnieniu obowiązków i narażeniu na utratę życia lub  zdrowia mieszkańców m.in. przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bierunia  i miejscowości zagrożonych powodzią do Świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej 19 w czwartek, 24 marca br. o godz. 19:00, na zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia na rzecz szeroko pojętej ochrony przed powodzią.

Wszystkich zainteresowanych  członkostwem prosimy o przyniesienie dowodów osobistych.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową - powodzbierun@poczta.fm

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook