Powódź Bieruń

Aktualności

Pielgrzymka Bieruńskich Powodzian do Ziemi Świętej.

28 września 2011
Pielgrzymka Bieruńskich Powodzian do Ziemi Świętej.

W dniach 09-17.2011 r. grupa Bierunian - powodzian, pielgrzymowała do Ziemi Świętej, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo oraz choć na chwilę zapomnieć o dramacie ubiegłorocznej powodzi.

Wielu Powodzian z różnych względów nie mogło uczestniczyć w podobnej pielgrzymce, w związku z czym, pielgrzymi jechali tam w intencjach swoich i powierzonych.
Niniejsza relacja stanowi krótki opis najważniejszych miejsc, które mieliśmy okazję zobaczyć podczas siedmiodniowej pielgrzymki, ale w szczególności, będzie opisywać, przesłanie właściwe dla danego miejsca, które znajduje się na kartach Nowego Testamentu. Przewodnikiem duchowym pielgrzymki był J.E. ks. Biskup Piotr Skucha, a jego perfekcyjna znajomość tematyki związanej z Ziemią Świętą pozwoliła nam na jej głębokie duchowe przeżycie. W materiale zamieszczamy również dokumentację fotograficzną.
Zupełnie inaczej spostrzega się i rozumie pewne wydarzenia, jeżeli ogląda się to miejsce w rzeczywistości. Staje się ono namacalne. Stąd Ziemia Święta nazywana jest piątą Ewangelią. Zwiedzając ją uczyliśmy się czytać Ewangelię od nowa.

Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej rozpoczęliśmy w piątek 9 września od mszy św. w kościele parafialnym.

Dzień I
1.    Pierwszym miejscem, które zobaczyliśmy był Syjon, czyli wzgórze w południowej części Jerozolimy. Sporo miejsc przypomina tu wydarzenia opisane przez Pismo św. Jest np. kościół św. Piotra „in Gallicantu”. Według tradycji tutaj św. Piotr zaparł się Pana Jezusa w czasie procesu przed ukrzyżowaniem. Obok kościoła znajdują się schody z I wieku. Mógł więc nimi chodzić Jezus z uczniami.
2.    Pierwsza Eucharystia została odprawiona w miejscu jej ustanowienia przez Pana Jezusa – Wieczerniku Franciszkańskim.
Stojąc tu zastanawialiśmy się nad głębią emocji zawartych w Ewangelii według św. Mateusza: „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest Moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.”? (Mt 26, 26-28).
3.    Tego dnia odwiedziliśmy także tzw. „stary” Dom Polski.

Dzień II
Motto dnia: "Tam gdzie jest Bóg, tam jest prawdziwa radość". Jeśli Pan Bóg jest w naszym życiu wtedy jesteśmy szczęśliwi i radośni.
1.    Ain Karim - jest to miejsce narodzin Jana Chrzciciela. Centralnymi postaciami z Ain Karim są również: Zachariasz oraz Elżbieta (rodzice św. Jana Chrzciciela).
2.    Msza święta tego dnia została odprawiona w kościele Nawiedzenia Matki Bożej w Ain Karim.
3.    Kneset - Izraelski parlament.
4.    Po południu dotarliśmy do Bazyliki Grobu Świętego. W niej znajdują się m. in. pusty Grób Pana Jezusa, Golgota (kalwaria), kaplica św. Magdaleny oraz Kamień Namaszczenia, upamiętniający obrzęd namaszczenia Jezusa przed złożeniem do grobu.

Dzień III
Motto dnia: "Dla nas najważniejsze jest dzisiaj. Dzisiaj narodził się w nas Chrystus Zbawiciel. Nie oglądajmy się w przeszłość, ani w przyszłość."
"Nie bójcie się" - te słowa znajdują się 365 razy w Piśmie Świętym. Słowa, które są z nami każdego dnia w roku.
1.    Trzeciego dnia udaliśmy się do Betlejem - miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa.
Msza św. została odprawiona w kościele św. Katarzyny obok Bazyliki Bożego Narodzenia, podczas której śpiewaliśmy kolędy.
2.    Oprócz Groty Narodzenia Jezusa, zobaczyliśmy m. in. Grotę św. Hieronima w której złożyliśmy przyrzeczenie o codziennym czytaniu jednego rozdziału z Pisma Świętego. Czytając codziennie jeden fragment, przeczytamy całość Pisma Świętego (Stary i Nowy Testament) w ciągu 3 lat. 
"Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa" (św. Hieronim)

Dzień IV
Motto dnia: "Życie ludzkie jest skrzyżowaniem życia ludzkiego z życiem Jezusa, każdy z nas ma jakiś krzyż"
1.    Czwartego dnia podążaliśmy najbardziej autentyczną Drogą Krzyżową (Via Dolorosa): krzyki, handlujący Arabowie, Żydzi wracający spod muru płaczu, a my szliśmy za Jezusem na Golgotę (wzgórze czaszki) miejsce jego ukrzyżowania.
Drogę Krzyżową zakończyliśmy przy kopule Bazyliki Grobu Bożego, gdzie odmówiliśmy modlitwę w intencji polecanej w naszych sercach za dusze zmarłych, które zgodnie z tradycją otrzymają odpust zupełny.
2.    Popołudniu zwiedziliśmy m. in. miejsce, gdzie Pan Jezus nauczał swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz. Imponujące wrażenie zrobiła na pielgrzymach odczytana przez J.E. ks. Biskupa Piotra Skuchę poniższa wersja modlitwy Ojcze Nasz:
Nie mów: Ojcze, jeżeli każdego dnia nie zachowujesz się jak syn.
Nie mów: nasz, jeżeli żyjesz w swoim egoizmie.
Nie mów: który jesteś w niebie, jeżeli tylko myślisz o sprawach ziemskich.
Nie mów: święć się imię Twoje, jeżeli go nie czcisz.
Nie mów: przyjdź Królestwo Twoje, jeżeli go mylisz z materialnym.
Nie mów: bądź wola Twoja, jeżeli jej nie przyjmujesz, kiedy jest bolesna.
Nie mów: naszego chleba powszedniego, jeżeli nie przejmujesz się tymi, którzy są głodni.
Nie mów: odpuść nam nasze grzechy, jeżeli nie lubisz swojego brata.
Nie mów: zbaw nas ode złego, jeżeli sam nie sprzeciwiasz się złemu.
Nie mów: amen, jeżeli nie zrozumiałeś i nie wziąłeś na serio słowa Ojcze nasz.
                        (Tekst latyno-amerykański)

Dzień V
Motto dnia: " W naszym życiu powinna być równowaga pomiędzy pracą, a modlitwą".
1.    Betania - miejsce wskrzeszenia Łazarza.
2.    Msza święta odbyła się na pustyni Judzkiej w miejscu, gdzie Jezus był kuszony.
"Pan Bóg pozwala kusić człowieka, ale nie ponad jego siły. Ale to człowiek decyduje, czy postępuje dobrze lub źle. Ale Pan Bóg daje nam tyle siły, aby przetrwać (…)"
W trakcie tej mszy św. modliliśmy się m. in. w intencji mieszkańców Bierunia, współbraci z naszej małej ojczyzny.
3.    Po południu mieliśmy czas, aby poleżeć w Morzu Martwym, które ze względu na swoje zasolenie i właściwości lecznicze jest jedynym takim na świecie.

Dzień VI
Motto dnia: "Krzyż i cierpienie musi być w naszym życiu, celem jest zmartwychwstanie". Powinniśmy mocno trzymać się słowa Bożego, które jest jak lampa w ciemnościach.
1.    Dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. na Górze Tabor, gdzie znajduje się Bazylika Przemienienia Pańskiego. W miejscu tym, modliliśmy się m. in. w intencji ks. Proboszcza Jana Dąbka oraz parafian.
2.    Rzeka Jordan, miejsce w którym Jan Chrzciciel udzielał chrztu św.
3.    Góra Błogosławieństw, czyli miejsce gdzie padły pierwsze słowa słynnego Kazania na Górze wygłoszonego przez Jezusa Chrystusa podczas jego działalności publicznej w Galilei, a zapisane w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,3-10).  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie...
4.    Miejsce rozmnożenia chleba i ryb. Zobaczyliśmy z I w. mozaikę obrazującą 4 bochenków chlebów i 2 ryb (5 chlebem jest ołtarz, który symbolizuje, iż jeśli tylko ktoś chce, to nigdy nie zabraknie mu chleba).
5.    Jezioro Galilejskie (Tyberiadzkie) po którym pływaliśmy łodzią.
6.    Kafarnaum - nazywane jest miastem Jezusa, aż l6 razy imiennie wzmiankowane w Ewangelii.

Dzień VII
Motto dnia: "Uwierzyli w niego jego uczniowie" Jeżeli my uwierzymy, że do naszego małżeństwa dołączy nasz Pan Zbawiciel, będzie miejsce wtedy na krzyż w naszym życiu.
1.    Kanna Galilejska
W miejscu tym przeżywaliśmy tajemnicę zwiastowania NMP oraz pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej (w której Jezus Chrystus przemienił podczas wesela wodę w wino).
Byliśmy tam świadkami odnowienia przysięgi: małżeńskiej, zakonnych i kapłańskich.
2.    Bazylika Zwiastowania NMP (Nazaret). To właśnie w Nazarecie Jezus spędził znaczną część swojego życia.
3.    Góra Karmel (kościół proroka Eliasza)- Hajfa
4.    Cezarea Nadmorska- akwedukt (nad morzem Śródziemnym).

Trudno opisać towarzyszące nam emocje i wzruszenie, gdy chodziliśmy po ziemi naszego Zbawiciela i Jego Matki Maryi, oglądaliśmy początki Kościoła - była to wielka łaska. Oglądaliśmy to samo niebo, patrzeliśmy na te same kwiaty, oddychaliśmy tym samym powietrzem, widzieliśmy te same gwiazdy, które oglądał Pan Jezus, Patriarchowie, Prorocy.
 Wierzymy, że nie zmarnujemy otrzymanej łaski i będziemy wstanie dzielić się z nią z innymi. Natomiast złożone przyrzeczenie o codziennym czytaniu pisma św. pozwoli nam na nowo odkrywać tajemnice naszej wiary.
Pielgrzymka odbyła się z pomocą Caritas Archidiecezji Katowickiej i śląskich Bożogrobców za co w imieniu własnym i pielgrzymujących osób składamy serdeczne Bóg zapłać.
Poniżej publikujemy zdjęcia, które są pamiątką naszej obecności w Ojczyźnie Jezusa.

                                                                                   Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Zdjęcia

Błogosławieństwo na drogę-BieruńDzień I. Jerozolima nocąDzień I Czekamy na wejście do WieczernikaDzień I. Msza św. w Wieczerniku FranciszkańskimDzień I. Płyta namaszczenia Pana Jezusa- Bazylika Grobu ŚwiętegoDzień I. Schody z I w.Dzień I. Wejście do Bożego GrobuDzień II Msza św.Dzień II. Ain KarimDzień II. MenoraDzień II. Wizyta u PatriarchyDzień III. Msza św. w BetlejemDzień III. Miesce narodzenia Pana JezusaDzień III. Kościół Ojcze NaszDzień III. Żydowski cmentarzDzień III. Cmentzarz ŻydowskiDzień III. Kaktus teściowejDzień III. Kościół GethsemaniDzień III. Św. AnnaDzień III. Ogród OliwnyDzień IV. GolgotaDzień IV. Zdjęcie grupowe przed wejściem do hoteluDzień IV.Zdjęcie grupowe na schodach przed Bazyliką Bożego GrobuDzień IV. Droga KrzyżowaDzień IV. Nowa JerozolimaDzień IVDzień V. BeduiniDzień V. Masza św. na pustyni JudzkiejDzień V. Masza św. na pustyni JudzkiejDzień V. Masza św. na pustyni JudzkiejDzień V. Pustynia JudzkaDzień V. Drzewo sykomoraDzień V. Morze MartweDzień VI Góra TaborDzień VI Msza św. na Górze TaborDzień VI Rzeka JordanDzień VI Chrzest w rzece JordanDzień VI Rzeka Jordan Dzień VI Nad rzeką JordanDzień VI Góra Błogosławieństw- BazylikaDzień VI Góra BłogosławieństwDzień VI Jezioro GalilejskieDzień VI Miejsce rozmnożenia chleba i rybDzień VI. Dom św. PiotraDzień VI KafarnuamDzień VI. Na łodzi -Jezioro GalilejskieDzień VII Odnowienie ślubów małżeńskich- Kana GalilejskaDzień VII Kościół św. proroka EliaszaDzień VII Hajfa Dzień VII HajfaDzień VII Ogród bahaitów - HajfaDzień VII Akwedukt- Cezareja NadmorskaDzień VII Cezareja NadmorskaDzień VII Morze Śródziemne - Cezareja Nadmorska

Podziękowania

Serce dla Małgosi....

01 sierpnia 2014
.... bo co można dać za serce- tylko serce. Nic innego nie będzie miało takiego wymiaru zapłaty za to dobro, które Małgosia zrobiła dla powodzian. Kolor papieru nie ma tu znaczenia gdy zmierzymy to wszystko co pozostało. Bo czy można zmierzyć poświęcenie, dobroć, bezinteresowność, ...
Ania

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook