Powódź Bieruń

Aktualności

Sprawozdanie Radnego Miasta z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa (...)

09 lutego 2011
Sprawozdanie Radnego Miasta z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa (...)

Dnia 8 lutego br. w Urzędzie Miasta w Bieruniu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, której tematem przewodnim były sprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Bierunia.

Ucieszyła mnie duża ilość gości, zaproszonych przez przewodniczącego komisji w osobach przedstawicieli Kompani Węglowej S.A, Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Niestety po raz kolejny okazało się, iż panowie dyrektorzy poza bardzo ogólną wiedzą dotyczącą problemów powodzi w Bieruniu nie przedstawili żadnych konkretów.
Na liczne zarzuty ze strony radnych i mieszkańców, o zaniedbywanie wałów, przepustów i innych urządzeń wodnych, których są właścicielami, tłumaczyli się bardzo niskim budżetem. Brak pieniędzy nie pozwala nawet na bieżącą konserwację (nie mówiąc o naprawie) przepustów. Koszenie wałów będzie tylko na odcinkach wykonanych w przeciągu pięciu lat, gdyż do tego zobowiązują umowy kredytowe. Apele o naprawę zdewastowanych wałów na Potoku Goławieckim, Mlecznej , Gostynce, Wiśle i Przemszy powodowały obietnice bez podania terminów i źródeł finansowania.
Na pytanie radnych o możliwość wykonania niezbędnych napraw środkami własnymi przy pomocy strażaków z  OSP usłyszeliśmy, iż można tylko wykaszać rowy przy przepustach, czyścić je bez ingerencji w konstrukcje i informować  o zauważonych nieprawidłowościach.
Przedstawiciel RZGW Gliwice na zarzut zaniechania czyszczenia koryta rzek: Wisły, Przemszy i innych, powiedział, iż nie ma takiej potrzeby jednocześnie zdziwił się informacją o zalegających w Wiśle elementach mostu zburzonego podczas Drugiej Wojny Światowej – o czym wie większość mieszkańców Bierunia.
Komisja kończąc obrady wnioskowała do Burmistrza Miasta Bieruń w sprawie:
•    Wystąpienia do ŚZMiUW w Katowicach z prośbą o użyczenie wysokowydajnej pompy dla OSP oraz stworzenia dokumentu regulującego zasady i zakres  prac na urządzeniach wodnych wykonywanych środkami własnymi Gminy oraz przedstawienie harmonogramu inwestycji i remontów wałów w gminie Bieruń,
•    Wykonania inwentaryzacji obwałowań i urządzeń wodnych na terenie Bierunia z podaniem odpowiedzialnych za ich utrzymanie,
•    Wystąpienie do zarządu Kompani Węglowej S.A o zakup dla Bierunia pomp o wydajności powyżej 10 000 l/min.

                                                                                W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu
                                                                                                                                                                                                                                                 Adam Rozmus

 

Wyraź swoją opinię w sondzie: Czy obawiasz się zagrożenia powodziowego?

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook