Powódź Bieruń

Aktualności

Fotorelacja z postępów prac na wałach

02 października 2011
Fotorelacja z postępów prac na wałach

Wyrwa brzegowa w rejonie mostu na drodze DK 44 (Oświęcim-Bieruń) nadal nie została zabezpieczona.

Na wniosek  Stowarzyszenia "Atlantyda" pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDKiA) przeprowadzili wizję w terenie, stwierdzając duże rozmycie skarpy koryta rzeki od strony dolnej wody w sąsiedztwie drogi. Fakt ten (GDKiA), zgłosiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW), informując o dużym zakresie uszkodzenia, który może powiększać się przy kolejnych wysokich  stanach wód rzeki Wisły, co może skutkować dalszymi uszkodzeniami skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie mostu, a także podmyciem podpory mostu. GDKIA zwróciło się z prośbą do RZGW o szybką naprawę skarpy.
Jednakże, RZGW odmówiło podjęcia działań w przedmiotowym zakresie, informując GDKiA , iż pod mostem widoczne jest załamanie spadku (widoczny uskok zwierciadła wody), spowodowane zaleganiem w dnie dużych bloków kamiennych, elementów betonowych lub wykonanym wcześniej gruntem z profili stalowych lub betonowych. Energia wody po pokonaniu progu, jaki wytworzył się pod mostem, w sposób naturalny jest rozpraszana poniżej mostu. Zdaniem RZGW - brak odpowiedniego ubezpieczenia tak powstałej niecki wypadkowej powoduje uszkodzenie dna i skarp rzeki w tym miejscu, za ubezpieczenie którego odpowiada GDKiA.
Czy musi dojść do tragedii, aby instytucje te podjęły niezbędne działania zmierzające do zabezpieczenia skarpy rzeki w rejonie mostu na drodze DK 44 (Bieruń - Oświęcim).

 

Konary drzew, które zatrzymały się na moście kolejowym na rzece Wiśle (most Oświęcim-Bieruń).


22 września br. przeprowadzony został przegląd gwarancyjny wykonanych ubezpieczeń wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500-4+805 w Bijasowicach gm. Bieruń , rejon tzw. portu.
Po wizji w terenie ustalono, iż w ramach prac gwarancyjnych należy:
1.    Uzupełnić wypłukany grunt nad opaską kamienną w miejscach widocznych ubytków.
2.    Uzupełnić wykonany brzegosłon sztubrami wikliny na całej długości.
3.    Uzupełnić narzut kamienny na odcinku około 5 mb poniżej śluzy wałowej

Powyższe roboty powinny zostać wykonane od 15.10.- 15.11.2011 r.

Przedstawiciel ŚZMiUW w Katowicach zwracał uwagę, iż jego zdaniem brzegosłon wraz z opaską kamienną  w miejscu zakrętu powinien zostać poszerzony  (przywrócony do kształtu z przed powodzi). Wykonawca wraz z pracownikami RZGW w Gliwicach tłumaczył, iż inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym.

W przeglądzie gwarancyjnym udział wzięli przedstawiciele: wykonawcy robót - firma "PRISAN" S.C., RZGW w Gliwicach, ŚZMiUW w Katowicach, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Atlantyda".

Prowadzone prace na wale rzeki Przemszy. Posiadasz istotne informacje w tym zakresie? Podziel się nimi z nami...

Jednocześnie, spoglądamy z zazdrością w stronę Oświęcimską obwałowań rzeki Wisły. Po stronie Małopolskiej wały zostały rozbudowane, zasiana na nich trawa porosła tworząc wzorcowo przygotowaną ochronę na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Więcej zdjęć z najnowszej fotorelacji znajdziesz poniżej.

Zobacz również zdjęcia z poprzednich fotorelacji:30.01, 6.02, 13.02, 20.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03 , 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 25.04, 1.05, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 2.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,12.08, 22.08, 28.08, 04.09, 18.09, 25.09,

Sam monitoruj stany wód na Wiśle i Gostynce w razie zagrożenia.

Na pogodynce.pl znajdziesz często aktualizowane informacje hydrologiczne, tj:
1.    Mapa hydrologiczna dla Zlewni Górnej Wisły
2.    Stan wody w rzece Wiśle i Gostynce (m. in. w Bieruniu Nowym i Bojszowach)
3.    Napełnienie zbiornika retencyjnego w Goczałkowicach

Stany ostrzegawcze i alarmowe rzek:

Wisła: stan ostrzegawczy - 220 cm, stan alarmowy - 330 cm (wodowskaz - degolówka)

Gostynka: stan ostrzegawczy - 160 cm, stan alarmowy - 230 cm (wodowskaz - Bojszowy)

Sytuacja meteorologiczna w zlewni Małej Wisły według meteo24

Sytuacja hydrologiczna w Czeskiej Republice

 

Zapraszamy do wyrażania swojej opinii o postępach prowadzonych prac na wałach w Bieruniu na naszym forum.

Jeśli zauważyłeś niepokojący fakt na wale, zgłoś go Straży Miejskiej w Bieruniu, zdjęcia prześlij na adres powodzbierun@poczta.fm. Dokumentację fotograficzną zamieścimy na stronie internetowej www.powodzbierun.pl.
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Zdjęcia

Wyrwa brzegowa pod drogowym mostem DK 44Wyrwa brzegowa pod mostem drogowym DK 44Most kolejowy na rzece WiśleRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony BieruniaRoboty na wale rzeki Gostynki od strony jedlinyRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceRoboty na wale rzeki Przemszy-CzarnuchowiceZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon portuZrekonstruowany odcinek wału rzeki Wisły- rejon portu

Podziękowania

Dla Pracowników MOPSu

14 stycznia 2011
Nie ma nic niemożliwego, jeśli sam nie musisz tego robić! Słowa te obrazują jaką wielką siłę mają wspólne działania i wspólne dążenie do celu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu okazali ogromne wsparcie, życzliwość i zawsze byli do naszej dyspozycji. Podcz...
Podziękowanie Mieszkańca Bierunia (bra...

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook