Powódź Bieruń

Aktualności

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Bijasowic

12 lutego 2011
Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Bijasowic

 "Zabezpieczenie rzek było głównym tematem wczorajszego spotkania mieszkańców Bijasowic z radnymi miasta i burmistrzem Bernardem Pustelnikiem. Zabrakło odpowiedzialnych za powódź: starosty powiatowego i właścicieli obwałowań.

Okazało się, że prace, prócz pogody, opóźniają kłótnie tych ostatnich. Ten co ma wały, nie zgadza się z tym od koryta itp., a jeszcze do kogo innego należy pas ziemi między wałem a rzeką. Starosta nie daje pieniędzy na naprawę, ale rada miejska przeznaczyła na to 500 tys. zł, mimo że to nie jej zadanie." - Gazeta.pl Katowice

Cztaj obszerną relacje ze spotkania w Bijasowicach na stronie: Gazeta.pl

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook